קוד אתי

הפחת למינימום את ההפרעה לבעלי החיים ולציפורים אותם אתה מצלם.

למד את שגרת חייהם של בעלי החיים ודע מתי לא להתקרב ולא להפריע.

נסה לצפות ולצלם את בעלי החיים מבלי שיהיו מודעים לנוכחותך – בדרך זו תוכל גם לצלמם בשגרת חייהם הטבעית וללמוד על אורחות חייהם והתנהגותם.

הבא בחשבון כי צלמים אחרים יבואו בעקבותיך וכי הדבר עלול להוות הפרעה מתמשכת לבעלי החיים.

השתמש בעדשות מתאימות. אם בעל החיים מראה מצוקה או אי נוחות התרחק והשתמש בעדשה ארוכה יותר, זכור, לכל בעל חיים טווח הביטחון שלו ואיזור הנוחות שלו – פעל להכרת טווח זה ופעל לפיו.

הימנע מלהבריח בעלי חיים או ציפורים למען תצלום.

 

הפחת למינימום את השפעתך על הסביבה, וכבד את סביבת המחייה של בעלי החיים.

אל תפגע בצמחייה או בטבע גם אם אינם קשורים ישירות למושא הצילום, זכור, כל נישה במערכת האקולוגית מהווה נדבך חשוב בעולם החי והצומח ומהווה עולם ומלואו עבוד היצורים החיים בה.

אל תשאיר לכלוך או זבל מאחוריך.

הימנע מלרדת משבילים מסומנים, וצמצם השפעתך על סביבתך.

 

צילום טבע עליו להיעשות בטבע כאשר מושא הצילום חופשי ונמצא בסביבתו הטבעית.

כל סוג צילום אחר הגדרתו כצילום טבע נתונה לפרשנות, ובכל מקרה על הצלם לציין בבירור האם תמונתו צולמה בתנאי שבי או בתנאים מבוקרים.

 

בטחונו ורווחתו של בעל החיים תמיד יעמדו לפני האינטרסים של הצלם.

הפעל שיקול דעת בעת צפייה או צילום של בעלי חיים,

הבא בחשבון כי ציפורים מקננות או בזמן נדידה שרויות בכל מקרה תחת לחץ – אל תוסיף ללחץ זה.

יש להימנע מהפרעה ומצילום בעלי חיים הנושאים או מחפשים מזון בקרבת הקן.

יש להימנע מהפרעה ומצילום בעלי חיים המחפשים מזון כאשר התנאים קשים, כאשר בעל החיים חלש או פצוע וכאשר בעל החיים בנדידה. במקרים אלו כל הפרעה עלולה להיות קטלנית.

הגבל למינימום את השימוש בהקלטות ושיטות אחרות לצורך משיכת בעלי חיים ,ולעולם אל תשתמש בשיטות אלו עם מינים רגישים, מינים הנמצאים בסכנת הכחדה, או בזמן קינון.

שמור מרחק מקינים, מושבות קינון ואזורים רגישים אחרים. המורכבות שבצילום קינים עולה לאין ערוך מהתועלת שבכך, והאגודה מבקשת מחבריה להימנע מצילום קינונים.

צילום בקרבת בקן דורש זהירות מרבית ואף הוא אינו מומלץ.

הגבל את השימוש בפלאש, ודע את השפעותיו על בעלי החיים, במיוחד על ציפורים ובעלי חיים הפעילים בלילה.

 

המנע בכל דרך אפשרית מחשיפתו של מושא הצילום לסכנות.

בהקשר זה אנא הבא בחשבון גורמי סיכון כגון חשיפת בעל החיים לטורפים, חשיפת קינים לשמש ולפגעי מזג האוויר, החתמה של בעלי חיים או גרימת אי נוחות לבעל החיים בצורה שתגרום לו להיקלע לסיטואציה או למקום העלול להוות לו סיכון.

 

פעל לשימור ושמירת הטבע ולקידום האינטרסים של בעלי החיים.

 

הייה אדיב ומתחשב כלפי עמיתך הצלמים וכלפי כלל האוכלוסייה.

התנהגות אדיבה מתחשבת ומסבירת פנים תגרור הערכה וכבוד גם מצד אילו שאינם עוסקים בתחום ותתרום להעלאת קרנו של צילום הטבע בארץ.

זכור, כל צלם חבר אגודה הינו נציג הטבע בקרב כלל האוכלוסייה ועליו לנהוג כמיטב יכולתו על מנת לייצגו בכבוד.

בקש רשות או אל תתקרב לאתר בו צלם אחר כבר מצלם, או למסתור שצלם אחר כבר הקים בשטח.

אם נתקלת בצלם העובר על הקוד האתי הער לו בעדינות, רוב רובם של האנשים גורמים לנזק שלא במודע.

אם נתקלת בצלם העובר על חוקי האתיקה במודע – דווח עליו לוועדת האתיקה או לרשות הטבע והגנים – אל תקלע לוויכוחים ולמריבות עם מי שרואה את עצמו מעל החוק.

 

כבד את החוק ופעל לפי הנהלים המקובלים במקום בו אתה נמצא.

כבד רכוש וקרקע פרטית ואל תכנס לאזור פרטי ללא אישור.

 

המותר והאסור בעיבוד דיגיטאלי

איננו קובעים כללים ברורים של עשה ואל תעשה אך קוראים לחברי האגודה לשמור על שקיפות בעת ביצוע שינויים בתמונה תוך כדי הימנעות משינויים דרסטיים המעוותים או משנים את המציאות כפי שנלכדה בעין העדשה בשטח.